Převody jednotek tlaku

pascal101325
hektopascal1013,25
bar1,01325
milibar1013,25
nanobar1013250000
pieze101,325
fyzikální atmosféra1

  • Zadejte hodnotu a vyberte jednotku. Hodnota bude převeda na všechny ostatní jednotky.
  • Jako oddělovač desetinných míst můžete používat čárku (,) nebo tečku (.).