Převody jednotek tlaku

pascal1000
hektopascal10
bar0,01
milibar10
nanobar10000000
pieze1
fyzikální atmosféra0,0098692326671601

  • Zadejte hodnotu a vyberte jednotku. Hodnota bude převeda na všechny ostatní jednotky.
  • Jako oddělovač desetinných míst můžete používat čárku (,) nebo tečku (.).