Převody jednotek práce

joule1,6021917 × 10-19
kilojoule1,6021917 × 10-22
pondmetr1,6337808527887 × 10-17
kilopondmetr1,6337808527887 × 10-20
kalorie3,8267691315563 × 10-20
watthodina4,4505325 × 10-23
kilowatthodina4,4505325 × 10-26
koňská síla / hodina6,0510390528576 × 10-26
elektronvolt1
erg1,6021917 × 10-12

  • Zadejte hodnotu a vyberte jednotku. Hodnota bude převeda na všechny ostatní jednotky.
  • Jako oddělovač desetinných míst můžete používat čárku (,) nebo tečku (.).