Převody jednotek tlaku

pascal1
hektopascal0,01
bar1,0 × 10-5
milibar0,01
nanobar10000
pieze0,001
fyzikální atmosféra9,8692326671601 × 10-6

  • Zadejte hodnotu a vyberte jednotku. Hodnota bude převeda na všechny ostatní jednotky.
  • Jako oddělovač desetinných míst můžete používat čárku (,) nebo tečku (.).