Převody jednotek práce

joule1,0 × 10-7
kilojoule1,0 × 10-10
pondmetr1,01971621298 × 10-5
kilopondmetr1,01971621298 × 10-8
kalorie2,38845896627 × 10-8
watthodina2,77777777778 × 10-11
kilowatthodina2,77777777778 × 10-14
koňská síla / hodina3,77672600155 × 10-14
elektronvolt624145038325
erg1

  • Zadejte hodnotu a vyberte jednotku. Hodnota bude převeda na všechny ostatní jednotky.
  • Jako oddělovač desetinných míst můžete používat čárku (,) nebo tečku (.).