Převody jednotek tlaku

pascal100000
hektopascal1000
bar1
milibar1000
nanobar1000000000
pieze100
fyzikální atmosféra0,98692326671601

  • Zadejte hodnotu a vyberte jednotku. Hodnota bude převeda na všechny ostatní jednotky.
  • Jako oddělovač desetinných míst můžete používat čárku (,) nebo tečku (.).