Převody jednotek tlaku

pascal100
hektopascal1
bar0,001
milibar1
nanobar1000000
pieze0,1
fyzikální atmosféra0,00098692326671601

  • Zadejte hodnotu a vyberte jednotku. Hodnota bude převeda na všechny ostatní jednotky.
  • Jako oddělovač desetinných míst můžete používat čárku (,) nebo tečku (.).